Projektowanie sieci elektrycznych

Rozwój budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użytkowego wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest projektowanie sieci energoelektrycznych które będą zasilały wspomniane budynki w energię  elektryczną. Podpowiadamy, jak poprawnie zaplanować taki projekt, jakie są jego kolejne etapy i kiedy najlepszym wyborem okażą się linie wysokiego napięcia.

Nowoczesne projektowanie wysokonapięciowych sieci elektrycznych

W przypadku, w którym konieczne jest dystrybuowanie energii od stacji wysokiego napięcia / średniego napięcia na odległość nie większą niż kilkadziesiąt kilometrów, wtedy najlepszym wyborem jest zaprojektowanie wysokonapięciowych sieci energoelektrycznych. Jest to tak zwana II kategoria linii energetycznych napowietrznych – napięcia w niej obecne sięgają do 110 kV.

Tworząc powyższą instalację należy dokładnie przeanalizować kilka kluczowych kwestii. Wśród nich znajdują się:

  • uwarunkowania środowiskowe – czy zaplanowany na linie obszar nie przebiega przez obszary chronione (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty, obszary Natura 2000 i inne);
  • uwarunkowania planistyczne – czy planowany projekt sieci elektrycznych WN jest zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującym na danym terenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • uwarunkowania formalno-prawne – czy posiadamy prawo do zarządzania nieruchomościami przewidzianymi na cele tworzenia napowietrznych linii oraz czy posiadamy służebność przesyłu.

Gdy powyższe kwestie są uregulowane, specjaliści z ELEKTROTEST Opoczno rozpoczynają właściwy etap projektowania wysokonapięciowych sieci energetycznych. Prace obejmują tu zarówno projekt podstawowy, jak i niezwykle szczegółowy projekt wykonawczy. Dopiero po zatwierdzeniu obu planów można przystąpić do ostatecznych prac budowlano-montażowych. Dzięki takiemu kilkuetapowemu podejściu mamy pewność, że wszystkie prace są odpowiednio przemyślane, dobrze zaplanowane i formalnie zaakceptowane na każdym ich kroku. Nic nas więc nie zaskoczy podczas realizacji inwestycji.