Budowa linii elektroenergetycznych 0,4kV i 15kV

Sieć elektroenergetyczna musi być stale rozwijana. Wynika to ze stałego rozwoju społeczeństwa, w tym z ciągłego powstawania nowych obiektów do zastosowań indywidualnych, przemysłowych czy biurowych. W  konsekwencji nowoczesne elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe na dobre wpisały się już w krajobraz naszego zurbanizowanego otoczenia. W poniższym tekście opisano czym wyróżniają się linie napowietrzne niskiego i średniego napięcia (0,4 kV oraz 15 kV)

Profesjonalna budowa linii elektroenergetycznych 0,4 kV

Linie nN są jedną z ważnych specjalizacji firmy ELEKTROTEST Opoczno. Zadaniem takich systemów jest przesyłanie oraz rozdzielanie energii na linii stacja transformatorowo-rozdzielcza – obiekty mieszkalne bądź przemysłowe o zapotrzebowaniu na moc wynoszącym do 70 kW. Obecnie słupy pod takie konstrukcje mają wysokość 8-10 m i odlane są z betonu. Stosuje się je tak do linii jedno-, jak i dwutorowych. warunkiem jest jednak to, by obie linie posiadały napięcie o tej samej wartości.

Powszechnie przyjęte zasady którym podlega każda budowa linii energetycznych niskiego napięcia przewidują, że odległość pomiędzy poszczególnymi słupami powinna wynosić nie mniej niż 30 m i nie więcej niż 50. Oczywiście od tej zasady obowiązują wyjątki. Jeśli w instalacji wykorzystano przewody izolowane bądź stalowo-aluminiowe, wtedy słupy mogą być od siebie oddalone o aż 100 m.

Fachowa budowa linii elektroenergetycznych 15kv

Eksperci z ELEKTROTEST Opoczno regularnie podejmują się także budowy linii elektroenergetycznych średniego napięcia. Umożliwiają one przesył oraz rozdział mocy na linii stacja transformatorowo-rozdzielcza wysokiego napięcia / średniego napięcia – stacja transformatorowo-rozdzielcza średniego napięcia / niskiego napięcia. Z ich pomocą przesyłana i rozdzielana jest także energia potrzebna dla tych przemysłowych zakładów, których mocowe zapotrzebowanie wynosi 2-15 MW.

W przypadku takich instalacji wsporcze słupu są wysokie na 10-15 m i używa się ich tak przy liniach jedno- i dwutorowych o tym samym napięciu, jak i przy liniach dwutorowych posiadających zróżnicowane wartości napięcia. Materiałem używanym do produkcji słupów są drewno, metal bądź beton. Analizując odległość między słupami należy podkreślić, że powinna wynosić ona od 50 m do 20 m. Z kolei przewody gołe robocze musi dzielić odległość 1,7-2,3 m (chyba że znajdują się one w izolacji, wtedy można zmniejszyć odległość do 0,5 m)