Przewierty horyzontalne

Przewierty sterowane to kolejna z oferowanych przez nas usług. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przeprowadzenia przewodów kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowniczych i światłowodów, a przeszkodę stanowi ukształtowanie terenu (rzeka, góry, wzniesienia), teren, którego bogactwo przyrodnicze jest zbyt cenne do naruszenia lub teren silnie zurbanizowany wykonujemy przewierty sterowane.

Przewierty sterowane, zwane też horyzontalnymi ze względu na kierunek trajektorii, zaliczane są do technologii bezwykopowej. Wykonanie kanału dla rur i przewodów w pierwszej kolejności polega na wykonaniu projektu przewiertu i wyznaczenia punktu wyjścia, doboru technologii wiercenia w zależności od warunków terenowych i glebowych, przygotowania terenu pod urządzenia i dla zaplecza. Drugi etap to wiercenie pilotowe, kolejny to rozwiercanie powrotne, a dopiero w następnym rozpoczyna się instalacja przewodowa.

Przewierty horyzontalne Opoczno wykonujemy przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń sterujących i pomiarowych – umożliwiają one bardzo dokładne prowadzenie głowicy i prowadzenia trajektorii według projektu, dzięki temu punkt wyjścia znajduje się dokładnie w  przewidzianym miejscu. Usługę przewiertu realizujemy kompleksowo – oprócz przecisków wykonujemy usługi dodatkowe tj. obsługa geodezyjna, zgrzewanie rur, prace ziemne, a po zakończeniu drążenia, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Nad prawidłowością wykonywanych prac czuwa wykwalifikowana kadra i doświadczeni specjaliści.

 

Przewierty horyzontalne? Elektrotest Opoczno wykona je perfekcyjnie!