BUDOWA I PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Głównym zadaniem, jakie stoi przed każdym oświetleniem ulicznym, jest znaczna poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego – tak kierowców samochodów czy motocykli, jak i osób pieszych oraz rowerzystów. Badania pokazują, że prawidłowo zaplanowana budowa oświetlenia ulicznego zmniejsza ilość wypadków drogowych o nawet 30%. Prawie więc ⅓ użytkowników dróg staje się więc o wiele lepiej zabezpieczona i może dużo bardziej komfortowo poruszać się po ulicach. Jednak samo właściwe zaprojektowanie i zbudowanie wspomnianego systemu to nie wszystko. Dla zachowania pełnej efektywności konieczna jest także jego regularna konserwacja. Każdą z tych prac wykonują specjaliści ELEKTROTEST Opoczno.

Etap I – projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego

Prawidłowo wykonany projekt oświetlenia drogowego musi być w pełni zgodny z normami z serii PN-EN 13201:2007 Oświetlenie Dróg. Dotyczą one wyboru klasy oświetlenia (PKN-CEN/TR 13201-1:2007), wymagań oświetleniowych (PN-EN 13201-2:2007), obliczeń oświetleniowych (PN-EN 13201-3:2007) oraz metod pomiarów parametrów oświetlenia (PN-EN 13201-4:2007). Dzięki dostosowaniu się do tych przepisów plany oświetlenia ulicznego i ich realizacje przygotowywane przez firmę ELEKTROTEST Opoczno są efektywne energetycznie, oszczędne dla środowiska i w pełni funkcjonalne.

Jednym z pierwszych parametrów, jakie analizujemy wykonując projekt oświetlenia drogowego, jest wymagane natężenie światła. Zgodnie z przepisami, dla skrzyżowań i obszarów konfliktowych jego wartość powinna się mieścić pomiędzy 15 a 200 lx, dla ścieżek rowerowych i chodników oraz miejskich tras komunikacyjnych – pomiędzy 2 a 15 lx. Niemniej ważna kwestia to rozsył światła czyli kąt, pod jakim źródło emituje świetlne promienie. Dla oświetlenia ulic najczęściej wybiera się rozsył asymetryczny. Możliwe jest jednak postawienie także na rozsył symetryczny, szeroki bądź wąski. Do tego należy wziąć pod uwagę także moc źródła światła (określana w watach) oraz strumień świetlny (określany w lumenach).

 

Etap II – konserwacja oświetlenia ulicznego

Instalacja oświetlenia ulicznego jest już zakończona. Czy to oznacza, że możemy zapomnieć na dłuższy czas o tych systemach oświetleniowych? Nic podobnego. Absolutnym wymogiem jest bowiem także systematyczna konserwacja oświetlenia drogowego. Czynności, które zazwyczaj wchodzą w jej skład, to między innymi:

  • wymiana źródeł oświetlenia, bezpieczników, dławików i kondensatorów;
  • czyszczenie oraz konserwacja kloszy, tablic rozdzielczych i sterowniczych;
  • przegląd i ewentualna wymiana bądź naprawa aparatury sterowniczej i łączeniowej, listew zaciskowych, tabliczek, drzwiczek, wnętrz słupowych, zamknięć szaf oraz punktów sterowania;
  • wycinanie gałęzi drzew utrudniających docieranie właściwej ilości światła do drogi
  • naprawa przewodów oświetleniowych;
  • prowadzenie pełnej dokumentacji konserwatorskiej.