ELEKTROTEST

specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu elektryki oraz elektroenergetyki.

Oferta

Przyłącza elektryczne

Przyłącza elektryczne

Projektowanie urządzeń

Projektowanie urządzeń

Sieci energoelektryczne

Sieci energoelektryczne

Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

9

Przyłącza elektryczne

Funkcjonowanie bez dostępu do energii elektrycznej jest niemożliwe, dlatego oferujemy kompleksową obsługę w projektowaniu i budowie przyłączy elektrycznych, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii.

9

Projektowanie urządzeń

Przed rozpoczęciem projektowania urządzeń elektrycznych o napięciu 15 kV lub 0,4 kV, specjaliści szczegółowo analizują wymagania dotyczące funkcjonalności, parametrów technicznych, przepisów, norm i budżetu, a następnie tworzą pełen projekt koncepcyjny opisujący technologie, komponenty i schematy.

9

Oświetlenie uliczne

Projektujemy oświetlenie drogowe zgodnie z normami PN-EN 13201:2007, uwzględniając natężenie światła, rozsył światła, moc i strumień świetlny. Dodatkowo, regularnie konserwujemy instalacje oświetleniowe poprzez wymianę źródeł światła, czyszczenie i naprawę komponentów oraz prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej.

9

Sieci energoelektryczne

Rozwój budownictwa wymaga projektowania efektywnych sieci energoelektrycznych, w tym wysokonapięciowych, które są najlepszym rozwiązaniem dla dystrybucji energii na krótkie odległości; kluczowymi kwestiami są uwarunkowania środowiskowe, planistyczne i formalno-prawne, a nasi specjaliści zapewniają kompleksowe projektowanie i realizację takich sieci.

9

Stacje słupowe

Zajmujemy się fachową realizacją budowy stacji transformatorowych słupowych, które są napowietrznymi stacjami elektroenergetycznymi o napięciu do 30 kV, mocą znamionową do 630 kVA i wymagają podwójnej lub pojedynczej strunobetonowej żerdzi typu EPV lub E, zasilanych kablowo lub napowietrznie.

9

Linie średniego i wysokiego napięcia

Budujemy linie elektroenergetyczne o napięciach 0,4 kV i 15 kV do zastosowań mieszkalnych i przemysłowych. Stosowane są różne wysokości betonowych słupów, a odległość między nimi jest dostosowana do przewodów i wymagań instalacji.

9

Stacje kontenerowe

Specjalizujemy się w budowie kontenerowych stacji transformatorowych, które są prefabrykowanymi systemami zasilającymi o różnych napięciach, umożliwiającymi łatwą obsługę i oszczędność miejsca, i są wykorzystywane głównie na placach budowy, w miastach i w obiektach przemysłowych.

9

Przewierty horyzontalne

Oferujemy usługę przewiertów sterowanych, polegającą na wykonywaniu przewodów w trudno dostępnych miejscach, takich jak obszary o cennym bogactwie przyrodniczym lub silnie zurbanizowane tereny, przy użyciu nowoczesnych urządzeń sterujących i pomiarowych.

9

Wyciągarka kablowa

Nasza wciągarka kablowa Opoczno to nowoczesne, niezawodne urządzenie, które spełnia wszystkie normy krajowe i europejskie, umożliwiające szybkie i bezpieczne wciąganie oraz ułożenie przewodów i rur.

O Firmie

Elektrotest Opoczno zajmuje się usługami elektrycznymi i elektroenergetycznymi.
Elektroenergetyka to poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy

Naszym Klientom zapewniamy:

Umiejętności, inżynieryjną specjalizację , doświadczenie, które przekłada się na jakość i efekty naszej pracy.

Zaangażowanie w inwestycje – projekty realizowane dla spółek państwowych i osób prywatnych.

Realizację projektów na terenie całego województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i nie tylko.

Pełne wykorzystanie doświadczenia i wiedzy zatrudnionych przez nas specjalistów.

Stałe inwestycje w rozwój kadry i zaplecza technicznego.