Projektowanie urządzeń elektrycznych 0,4 kV i 15 kV

Zanim specjaliści firmy ELEKTROTEST Opoczno zabiorą się za projektowanie urządzeń elektrycznych 15 kV bądź 0,4 kV, skupiają się na dokładnym określeniu wymagań związanych z danym sprzętem. Kluczowe jest tu poznanie zakładanych funkcjonalności urządzenia, jego  parametrów technicznych, przepisów i norm którym ma podlegać projekt oraz możliwości budżetowych inwestora. Dopiero wtedy fachowcy przechodzą do analizy możliwości oraz stworzenia pełnego projektu koncepcyjnego opisującego wybrane technologie, niezbędne komponenty oraz schematy całych układów elektrycznych.

Precyzyjne projektowanie urządzeń energoelektrycznych 15 kV i 0,4 kV

Jeśli chodzi o wybranie właściwych komponentów, kluczowe są tu takie produkty jak przewody elektryczne, tranzystory, rezystory, kondensatory, mikrokontrolery czy złącza. Każdy z nich musi dokładnie spełniać przyjęte założenia projektowe. Gdy tak jest, projektowanie urządzeń energoelektrycznych 0,4 kV i 15 kV może przejść do etapu wyrysowania dokładnego schematu elektrycznego. Będzie on mówił o tym, w jaki sposób poszczególne komponenty są ze sobą połączone. Taki projekt najczęściej wykonuje się za pomocą dedykowanego oprogramowania komputerowego.

Schemat gotowy? Czas na prototypowanie. Jest to etap, w którym projektowanie urządzeń elektrycznych niskiego i średniego napięcia przekłada się na rzeczywisty, fizycznie istniejący sprzęt. Pozwala to zweryfikować czy przyjęte założenia rzeczywiście działają. Jeśli pojawią się jakiekolwiek błędy – jest to czas idealny na poprawę projektu.

Wszystko działa? Przechodzimy więc do testowania, optymalizacji i ewentualnej certyfikacji. Dopiero po ich wykonaniu można wdrożyć właściwy proces produkcyjny.